คุณควรกำจัดขนด้วยเลเซอร์หรือไม่?

ขนที่มากเกินไปและไม่น่าดูไม่จำเป็นต้องถาวรด้วยเหตุนี้เร […]

Read More
คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการกำจัดขนด้วยเลเซอร์

วิธีกำจัดขนด้วยเลเซอร์อย่างปลอดภัย? เลเซอร์สามารถกำหนดใ […]

Read More
激光脫毛問答

激光脫毛問答

  • 5 月 08, 2021

激光如何安全地脫毛? 可以將激光設置為針對毛囊的特定波長,而不會影響皮膚或周圍組織。由於毛囊從激光吸收熱量,因 […]

Read More
激光脫毛它對誰有好處?

多餘的,難看的毛髮不必是永久的,這就是為什麼我們提供激光脫毛作為許多完善身體的服務之一的原因。對於那些希望從臉 […]

Read More